קמפיין קידום בפייסבוק, הקמה וניהול הקמפיין עבור "אוטופונט" חברה לפתרונות סריקה.