קידום בפייסבוק, הקמה וניהול הדף עבור קומפיוטסט – בדיקות רכב ממוחשבות.