ניהול עמוד עסקי לפרופ' דוד גורדון הכולל ניהול הדף, קמפיין ממומן, עיצוב וקריאטיב.