קמפיין קידום בפייסבוק, הקמה וניהול הקמפיין עבור "הדר" עמותה למען הקשיש נתניה.