תקנון האתר

  • המידע והכלים המופיעים באתר www.combar.co.il/tools הם לשימוש חינם.
  • מנהלי האתר אינם אחראים לתקינות ושלמות הכלים בכל צורה ולשום גורם.
  • אתר זה לא נושא באחריות לכל נזק או פגיעה מכל סוג, שנגרמת כתוצאה משימוש בכלים ו/או הסתמכות על התוכן המוצע ומופיע באתר.
  • כל הכתוב באתר זה הוא בגדר המלצה בלבד, הכלים שפותחו באתרים מבוססי קוד פתוח, איננו אחראים על שינויים שיתבצעו בקוד המקור.
  • כל המוצג באתר מוגן בזכויות יוצרים – אין להעתיק תכנים מאתר combar.co.il ללא אישור בכתב מהבעלים.
  • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
  • הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש בכלים.
  • אנו ממליצים לנקוט אמצעי הגנה וזהירות לפני שימוש בכל כלי ולוודא שאתם מכירים את אופן השימוש.