פיתוח אתר אינטרנט לרואת החשבון סיגל הכהן, חברת לשכת רואי החשבון בישראל.