בניית אתר לפנסיון לכלבים ושרותי כלבייה בצפון כלביית אצבע הגליל.
לאתר הכלבייה