בניית אתר מותאם למובייל עבור הפעיל שירותים למען האוכלוסייה המבוגרת בעיר נתניה.לאתר החברה